Databehandlingspolicy


DigitalTolks databehandlingspolicy

Personuppgifter vi behandlar 

Personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om tolkar, tolkanvändare och tolkbokare och hur dessa använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dem. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dessa användare en bättre upplevelse, fårbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov. 


Syfte med att samla personuppgifter 

För att kunna tillhandahålla sina tjänster måste DigitalTolk samla, lagra och behandla personuppgifter. I detta avsnitt listas syftet och rättslig grund till att insamlingen sker. Tillhandahållande av tjänster 

För att kunna tillhandahålla sina tjänster måste DigitalTolk identifiera användaren som lägger, och accepterar bokningar. Grundläggande personuppgifter samt betalmedel lagras. Rättslig grund: Förgörande av avtal Lagstadgade skyldigheter 

DigitalTolk behandlar personuppgifter i syfte att möte krav som lagen ställer tex redovisa löneinformation mm. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse Anpassade uppdrag 

För att säkerställa att rätt typ av uppdrag erbjuds till varje tolk, finns möjlighet att välja att lämna preferenser om typ av uppdrag som önskas, samt möjlighet att dela sin platsinformation för att DigitalTolk ska kunna erbjuda tolkningar i tolkens närhet Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke Support 

Vi lagrar information som mailadress och bokarens namn för att ge en enklare upplevelse nästa gång samma bokare ska lägga bokning - samt för att enklare kunna ge support och hantera ärenden. Vidare används informationen som kontaktuppgifter för att hantera fakturor, rekommendera nya sätt att använda vår tjänst samt för att förbättra vår tjänst Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke Användarupplevelse och användning av tolktjänst och webbtjänster 

Vi lagrar information om användning av tjänst för att upptäcka tekniska förbristningar som oförutsett avslutande av app, webbplats eller dylikt och för att säkerställa att fullgod information finns för att säkerställa hög kvalité av tjänst. Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke Säkerhet och upptäckande av intrång 

Vi lagrar information om användande av våra tjänster för att förhindra diverse typer av intrång som DDOS, missbruk, intrångsförsök mm Rättslig grund: Rättslig förpliktelse och fullgörande av avtal Marknadsföring 

Information samlas för att marknadsföra relevanta tjänster samlas information om tjänsterna som används samt hur dessa tjänster används Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke Uppgifter som samlas 

Exakt vilken information som samlas beror på vilken typ av användare som använder tjänsten Kontaktuppgifter 

När en kund eller tolk registrerar sig i vår tjänst samlas grundläggande kontaktuppgifter, betalinformation, personnummer och liknande användarinformation Information om dina tjänster 

Vi lagrar bland annat information om vilka bokningar som hanterats, hur du lagt din bokning, hur bokningen är accepterad, samtaldata som är relevanta för utbildning och analys, vilken feedback som lämnats, hur uppdraget accepterats, samt aggregerar feedback och betyg kring din användning av tjänster 

Tolk- och kundtjänst 

När vår tolk- och kundtjänst kontaktas samlar vi information i syfte att kunna hjälpa dig i ditt ärendet 


Hur personuppgifter samlas in 

Insamling av personuppgifter sker genom flera kanaler: 

1. Information användaren själv anger när denne registrerar sig hos oss 

2. Information som användaren anger i samband med kontakt med vår tolk- och kundtjänst genom e-post, fax, inspelade samtal och chatt-konversationer 

3. När användaren använder våra tjänster och exempelvis besöker vår webbplats för att lägga, eller acceptera bokningar 

4. Information som samlas genom så-kallade kakor/cookies som samlar information från din webbläsare 

5. Information som vi hämtar genom tredjeparter exempelvis genom Belastningsregistret 
Hur informationen skyddas DigitalTolk innehar tekniska verktyg och organisatoriska processer för att skydda persondata. Bland annat säkras all kommunikation med våra tjänster med SSL-certifikat, och känsliga uppgifter krypteras med envägs algoritmer. Ã…tgärdera säkerställer att informationen förblir korrekt och oändrad (integritet), skyddad för utombehörig tillgång (sekretess) samt att informationen är tillgänglig till relevanta individer genom behörighetskontroller. 


All personal, konsulter, uppdragstagare samt underleverantörer förbinds med sekretessavtal och DigitalTolk säkerställer att relevant part får behörighet enbart till information som krävs för att utföra relevanta uppgifter. 


Vidare har DigitalTolk utarbetade rutiner för hantering av: 

- Systemutveckling från säkerhet och behörigsperspektiv 

- Dataintegritet 

- Informationssäkerhetsincidenter 

- Uppläring av ny personal 

- Säkerställd rutin kring tillgång till fysisk utrustning och serverhallar 

- kontinuerlig riskanalys och hantering av risker 

- Säker inloggning och konfigurering av enheter När grund för fortsatt insamling av personuppgifter saknas 


När grund för fortsatt insamling av personuppgifter saknas tar DigitalTolk bort uppgifter som det inte längre finns ändamål att lagra. Uppdragstagare som ej utfört uppdrag raderas samtliga personuppgifter med jämna mellanrum, samt vid anmodan av uppdragstagaren. Bland information som ej tas bort ingår data som krävs enligt bokföringslagen